Reda, Gdańska
612 000 PLN
Działka (Inwestycyjna) na sprzedaż , 3 600 m2
170 PLN /m2
Powierzchnia
3 600 m2

Dane nieruchomości:

Numer oferty: 982956
Powierzchnia: 3 600 m2
Cena za m2: 170 PLN
Cena: 612 000 PLN

Opis nieruchomości:

Działka o powierzchni 3600 m2 położona w Redzie, przy głównej trasie przejazdowej, drodze ekspresowej S6 - łączącej Szczecin z Trójmiastem.
Teren ten został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: uchwała nr XXX/323/2017z dnia 13.06.2017.
Działka znajduje się częściowo w obszarze:
27U/MN - teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem wbudowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
25US - teren sportu i rekreacji.
Ustalenia szczegółowe dla tego terenu to m.in.
- fragment terenu położony jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią ( prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 100 lat), na którym obowiązują ograniczenia i zakazy wynikające z przepisów prawa wodnego. Jednocześnie obowiązuje na nim zakaz zabudowy, ale dopuszcza się realizację obiektów budowlanych nie będących budynkami, w tym infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, pod warunkiem uzyskania zwolnienia z zakazów określonych w ustawie Prawo wodne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skontaktuj się z agentem :
Hanna Retur

Telefon : +48500023053

castello.nieruchomosci@wp.pl


Lokalizacja: